top of page

The Full Story

IMG_9575_edited.jpg

UW  EIGEN LEVENSVERHAAL

 

Het vertellen van uw eigen levensverhaal kan helpen uw welbevinden te vergroten.

Een kenmerk van deze tijd is dat door de globalisering tradities wegvallen. Door deze veranderingen moeten we ons opnieuw instellen, aanpassen en positie nemen. Vernieuwingen geven vrijheid, maar gaan soms gepaard met twijfel, angst, existentiële onzekerheid.

Als we een coherent levensverhaal hebben dan zijn we in staat deze veranderingen met vertrouwen op te vangen. Levensherinneringen vormen een coherent verhaal van voortschrijdend zelfinzicht.

 

Veel levensverhalen hebben een onderliggend motief, een persoonlijke mythe, een zingevende grondslag voor het eigen bestaan. Het laat onze levensvisie zien en onze levensdoelen. Carl Gustav Jung stelt dat door de moderne ontwikkelingen het religieuze en spirituele vermogen niet meer aangesproken wordt. Daardoor kunnen we de eenheid van het leven en de verbinding met het geheel niet meer ervaren. In die zin zijn we hiervan afgesneden. Zijn inspanningen zijn erop gericht geweest om dit bewustzijn te herstellen en ons oorspronkelijke zelf in ons levensverhaal te herkennen. Anders gezegd, reflectie op het eigen levensverhaal kan de zin van ons leven laten zien.

Vooral aan het eind van het leven ontstaat voor de meeste mensen een behoefte om terug te kijken op het afgelegde traject en te reflecteren over de betekenis van hun leven. Het boek van het leven behoeft als het ware een nawoord. Misschien wil u in dit ‘nawoord’ nog conflicten herstellen, mensen nog een keer toespreken, schoonschip maken, etc.

Margot kan u daarbij helpen.

bottom of page